Petició de programari de les

Facultats de Ciències i Biociències

Entrar

Aquest nou curs 20-21 us demanem que, en la mesura del possible, mantingueu les versions de programari que heu fet servir durant el curs passat per tal d'evitar afegir nou software si no és absolutament imprescindible. En el cas que això no sigui possible caldrà fer una petició de programari i que ens feu arribar a sid.ciencies@uab.cat un enllaç que ens permeti descarregar la nova versió.

Tanmateix us informem que aquest curs, com a mesura excepcional i donada la situació actual, no esborrarem el programari del curs 2019-20 ni tampoc el contingut de la unitat de xarxa "docència".

 • PAS 1: DEMANAR

  Cal fer la petició del programari que es farà servir a les aules d'informàtica.

  Termini: Abans del dia 15 del mes actual.

 • PAS 2: PORTAR

  Cal portar el programari que es farà servir a les aules d'informàtica.

  Termini: Abans del dia 15 del mes actual.

 • PAS 3: COMPROVAR

  Cal comprovar al SID que el programari instal·lat funciona correctament.

  Termini: Abans del dia 20 del mes actual.

 

Abans del dia 15 del mes actual:

Cal fer la petició del programari que es farà servir a les aules d'informàtica.

Cal especificar el nom del programari i la versió així com les extensions que calen.

Abans del dia 15 del mes actual:

Cal portar el programari que es farà servir a les aules d'informàtica.

Necessitem una còpia del programari a instal·lar amb la seva llicència, si cal.

Abans del dia 20 del mes actual:

Cal comprovar que el programari funciona correctament a les aules d'informàtica.

D'aquesta forma el primer dia del mes següent tot funcionarà correctament.