Petició de programari de les

Facultats de Ciències i Biociències

Entrar
 • PAS 1: DEMANAR

  Cal fer la petició del programari que es farà servir a les aules d'informàtica.

  Termini: Abans del dia 15 del mes actual.

 • PAS 2: PORTAR

  Cal portar el programari que es farà servir a les aules d'informàtica.

  Termini: Abans del dia 15 del mes actual.

 • PAS 3: COMPROVAR

  Cal comprovar al SID que el programari instal·lat funciona correctament.

  Termini: Abans del dia 20 del mes actual.

 

Abans del dia 15 del mes actual:

Cal fer la petició del programari que es farà servir a les aules d'informàtica.

Cal especificar el nom del programari i la versió així com les extensions que calen.

Abans del dia 15 del mes actual:

Cal portar el programari que es farà servir a les aules d'informàtica.

Necessitem una còpia del programari a instal·lar amb la seva llicència, si cal.

Abans del dia 20 del mes actual:

Cal comprovar que el programari funciona correctament a les aules d'informàtica.

D'aquesta forma el primer dia del mes següent tot funcionarà correctament.